Jäsenrekisteriseloste

Vauxhall Bedford Club Finland Ry:n jäsenrekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjänä toimii
Vauxhall Bedford Club Finland Ry.
Lyijytie 12
86400 Vihanti
2. Yhteyshenkilönä jäsenrekisteriasioissa toimii Vauxhall Bedford Club Finland Ry:n vuosikokouksen valitsema Jäsenvastaava.
Kaudella 2019 – 2020 Jäsenvastaavana toimii:
Marko Tapio Kovanen
Raitapellontie 1
41400 LIEVESTUORE
jasenvastaava@vbcf.fi

3. Rekisterin nimi on Jäsenrekisteri.
4. Jäsenrekisterin tarkoituksena on ylläpitää Vauxhall Bedford Club Finland Ry:n jäsenlistaa kerholehden postituksen ja kerhon toiminnan kannalta tärkeiden tiedotteiden jakamiseksi.
5. Jäsenrekisteriin on tallennettu Vauxhall Bedford Club Finland Ry:n jäsenten nimet, kotiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Henkilötunnuksia tai muita henkilötietoja ei jäsenrekisteriin tallenneta.
6. Jäsenrekisterin henkilöiden yhteystiedot tiedot kerätään jäsenistöltä tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä.
7. Jäsenrekisterin tiedot luovutetaan vain Vauxhall Bedford Club Finland Ry:n jäsenvastaavan, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja tapahtumavastaavan käyttöön. Jäsenluettelosta koostetaan erillinen postituslista Aarnikotka-lehden päätoimittajalle.
8. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kerhon ulkopuolelle, EU alueelle tai sen ulkopuolelle.
9. Jäsenrekisterin tietoturva taataan säilyttämällä jäsenrekisteri ainoastaan jäsenvastaavalla, tallennettuna kahdelle eri muistitikulle. Mikäli jäsenrekisteriä jaetaan edellä mainituille henkilöille, on saatu kopio jäsenrekisteristä tuhottava kyseisen käyttäjän toimesta välittömästi käytön jälkeen. Jäsenrekisteriä ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai säilyttää sähköpostissa, jolloin sen sisällön turvallisuus voisi vaarantua mahdollisen tietoturvarikoksen yhteydessä.
10. Vauxhall Bedford Club Finland Ry:n jäsenrekisteriseloste tallennetaan julkisesti nähtäväksi Vauxhall Bedford Club Finland Ry:n kotisivulle osoitteeseen www.vbcf.fi

Vauxhall Bedford Club Finland Ry:n hallitus 01.03.2018